กำหนดการจัดสัมมนาฝึกอบรม "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3) - กระบวนการคิดเชิงระบบ"

ชื่อโครงการ : กำหนดการ อบรม "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3) - กระบวนการคิดเชิงระบบ"  ภายใต้งานพัฒนาศักยภาพ คพข.
alt
กำหนดการ
ครั้งที่ สถานที่ คพข. เขต วันที่ แผนที่ ไฟล์กำหนดการ
1 โรงแรมโคราช รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 1, 9 และ 11  2 - 4 มิถุนายน 2559 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
2 โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก  4, 10 และ 13 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
3 โรงแรมเดอะเกรท อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 2, 5, 8 และ 12 14 - 16 กรกฎาคม 2559 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
4 โรงแรมบ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3, 6 และ 7 28 - 30 กรกฎาคม 2559 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ


ภาพกิจกรรม
ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา alt
ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก alt
ครั้งที่ 3 จังหวัดสมุทรสงคราม alt
ครั้งที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ alt

จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599