กำหนดการจัดสัมมนาฝึกอบรม "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) - ศึกษาดูงานการจัดการระบบพลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศเพื่อนบ้าน

ชื่อโครงการ : กำหนดการ อบรม "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) - ศึกษาดูงานการจัดการระบบพลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศเพื่อนบ้าน

alt
กำหนดการ
ครั้งที่ สถานที่ คพข. เขต วันที่ ไฟล์กำหนดการ
1 กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 1, 2 และ 3  1 - 6 สิงหาคม 2560 ดูกำหนดการ
2 กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 4, 5 และ 6 8 - 13 สิงหาคม 2560 ดูกำหนดการ
3 กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 7, 8 และ 9 15 - 20 สิงหาคม 2560 ดูกำหนดการ
4 กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 10, 11, 12 และ 13 22 - 27 สิงหาคม 2560 ดูกำหนดการ

จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599