กำหนดการจัดสัมมนาฝึกอบรม "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1) - ความรู้เบื้องต้นสำหรับ คพข."

ชื่อโครงการ : กำหนดการ อบรม "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ (1) - ความรู้เบื้องต้นสำหรับ คพข." ภายใต้งานพัฒนาศักยภาพ คพข.
alt
กำหนดการ
ครั้งที่ สถานที่ คพข. เขต วันที่ แผนที่ ไฟล์กำหนดการ
1 โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 4, 5 และ 6 9 - 11 มีนาคม 2558 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
2 โรงแรมเอวัน เดอะรอยัล ครูซ จังหวัดชลบุรี 7, 8, 9 และ 13 16 -18 มีนาคม 2558 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
3 โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย 1, 2 และ 3 30 มีนาคม  - 1 เมษายน 2558 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
4 โรงแรมร้อยเกาะ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10, 11 และ 12 8 - 10 เมษายน 2558 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ


ไฟล์บรรยายและเอกสารสรุปการเสวนาในงานอบรมสัมมนา คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ (1) ความรู้เบื้องต้นสำหรับ คพข. 

alt alt
1. "กระบวนการไกล่เกลี่ย"
โดย อ.มนตรี ศิลป์มหาบัณฑิต 
2. "การบริหารสมดุลของความต้องการ"
โดย ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์ 


ชมวีดิทัศน์ เวทีจำลองการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คลิก

ชมภาพกิจกรรมงานอบรมสัมมนา คพข. รุ่นที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรุ้ 1

ครั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย

ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599