กำหนดการจัดสัมมนาฝึกอบรม "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2) - ความรู้เกี่ยวกับระบบพลังงาน"

ชื่อโครงการ : กำหนดการ อบรม "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2) - ความรู้เกี่ยวกับระบบพลังงาน"  ภายใต้งานพัฒนาศักยภาพ คพข.
alt
กำหนดการ
ครั้งที่ สถานที่ คพข. เขต วันที่ แผนที่ ไฟล์กำหนดการ
1 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  4, 5 และ 6  15 - 18 กรกฎาคม 2558 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
2 โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก 1, 2 และ 3 5 - 8 สิงหาคม 2558 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
3 โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี 7, 8, 9 และ 13 19 - 22 สิงหาคม 2558 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
4 โรงแรมดิโอวาเลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10, 11 และ 12 26 - 29 สิงหาคม 2558 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ


ไฟล์บรรยายและเอกสารสรุปการเสวนาในงานอบรมสัมมนา คพข. รุ่นที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 - ความรู้เกี่ยวกับระบบพลังงาน โดย ดร.มนูญ ศิริวรรณ 
altหัวข้อการบรรยาย
✡ ภาพรวมพลังงานโลก
   - การผลิต และ ความต้องการพลังงานประเภทต่างๆ
   - สถานการณ์น้ำมันตลาดโลกในปัจจุบัน
✡ การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านพลังงานในภูมิภาคต่างๆ
   - อียู และ สหรัฐอเมริกา
   - จีน และ ญี่ปุ่น
   - อาเซียน
✡ สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ
   - เปรียบเทียบไทยกับประเทศอื่นๆ


ภาพกิจกรรม
ครั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น alt
ครั้งที่ 2 จังหวัดตาก alt
ครั้งที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี alt
ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี alt

จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599