e-book: วารสาร คนกำกับ ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 กกพ. วีระพล จิรประดิษฐกุล จากงานนโยบาย สู่ภารกิจงานกำกับกิจการพลังงาน
ชื่อหนังสือ :      วารสาร คนกำกับ ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 กกพ. วีระพล จิรประดิษฐกุล จากงานนโยบาย สู่ภารกิจงานกำกับกิจการพลังงาน
หมวดหมู่ :      วารสาร (Journal)
จำนวนหน้า :      24
ภาพปก :      cover
e-book :      เปิด e-book