โครงการกำกับติดตามประเมินผลการรับรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน 13 เขต

ชื่อโครงการ : กำกับติดตามประเมินผลการรับรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน 13 เขต
alt
กำหนดการ
ครั้งที่ สถานที่ ห้องประชุม วันที่ แผนที่ ไฟล์กำหนดการ
1 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก คอนเวนชั่น 2 วันศกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
2 โรงแรมไอยราแกรนด์ จังหวัดชลบุรี  เอราวัณ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
3 โรงแรมรายาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา รายาวดี 1 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
4 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ แคทรียา 2 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
5 โรงแรมออโรร่า จังหวัดกาญจนบุรี โดม วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
6 โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้วสมุยคอนแวนชั่น 1 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ
 ภาพกิจกรรม
ครั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก alt
ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี alt
ครั้งที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา alt
ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ alt
ครั้งที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี alt
ครั้งที่ 6 จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี alt

จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599