กกพ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

 กกพ. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 

          คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 2.7 แสนราย ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 12 จังหวัด

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2560 จนถึงปัจุบัน และสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังต่อไปนั้น ว่า “กกพ. ได้พิจารณาพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว และติดตามการจ่ายไฟฟ้าคืนระบบให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งช่วงแรกมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบกว่า 270,000 ราย และปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนระบบได้เกือบครบถ้วนแล้ว”
          “อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย กกพ. ได้นำมาตรการช่วยเหลือที่เคยดำเนินการในช่วงน้ำท่วม ปี 2554 มาใช้ อาทิ ในกรณีพบว่ามีค่าไฟฟ้าสูงขึ้นผิดปกติอันเนื่องมาจากมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงน้ำ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอให้การไฟฟ้าตรวจสอบและไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าส่วนนี้ได้ รวมทั้งหากมีกรณีการงดจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่เกิดภัยน้ำท่วม ก็สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการงดจ่ายไฟฟ้าได้” กกพ. วีระพลกล่าว
          สำหรับพื้นที่ประสบภัยที่อยู่ในเขตที่มีเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ก็สามารถเสนอโครงการเพื่อพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดจากภัยน้ำท่วม เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปได้  ทั้งนี้ สำหรับมาตรการดังกล่าว จะเป็นการดำเนินการร่วมกับมาตรการอื่นๆ ของ PEA ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าต่อไป