กำหนดการจัดสัมมนาฝึกอบรม "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) - สรุปบทเรียนการดำเนินงาน คพข."

ชื่อโครงการ : กำหนดการ อบรม "คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) - สรุปบทเรียนการดำเนินงาน คพข." alt
กำหนดการ
สถานที่ คพข. เขต วันที่ แผนที่ ไฟล์กำหนดการ
โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1-13 15 - 17 กรกฎาคม 2561 ดูแผนที่ ดูกำหนดการ

จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599