โครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน

กำหนดการเวทีประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
►วีดีทัศน์ เวทีเสวนา “ไฟฟ้าเรื่องควรรู้ ควบคู่งานกำกับ 


แผ่นพับโครงการประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ( ดาวน์โหลด   1,548 KB )

 ►สรุปผลการศึกษาแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ( ดาวน์โหลด   101 KB )


จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599