กลับไปยังหน้าหลัก การสรรหาผู้แทนผู้ใช้พลังงานเพื่อเข้าเป็น คพข. > กิจกรรม ข่าวสาร และวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การสรรหา คพข.

alt แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสรรหา คพข. (เผยแพร่ 21 เมษายน 2557)

✦ การจับสลากรายชื่อเพื่อสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557


✦ ภาพกิจกรรมเวทีประชาสัมพันธ์สรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ปี 2557
✦ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) (เผยแพร่ 23 เมษายน 2557)
✦ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2557)
✦ งานประชาสัมพันธ์สรรหา คพข. (เผยแพร่ 28 เมษายน 2557) ( ดาวน์โหลด 75,235 KB )

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์

ชื่อเว็ปไซต์ (url) ดาวน์โหลด
www.bloggang.com
www.chiangmainews.co.th
www.lannapress.com
www.mcot.net
www.patthayadailynews.com
www.prdnakhompathom.com
www.region7.prd.go.th
www.thainesw70.com
www.thanonline.com

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง)

หนังสือพิมพ์ ฉบับ วันที่นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
คมชัดลึก วันที่ 21 เมษายน 2557 28 เมษายน 2557
มติชน วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 23 พฤษภาคม 2557
คมชัดลึก วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 23 พฤษภาคม 2557
สยามรัฐ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 23 พฤษภาคม 2557
สยามรัฐ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 23 พฤษภาคม 2557
คมชัดลึก วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
มติชน วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
มติชน วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 29 พฤษภาคม 2557
คมชัดลึก วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 29 พฤษภาคม 2557
สยามรัฐ วันที่ 9 กรกฎาคมคม 2557 9 กรกฎาคมคม 2557

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค)

หนังสือพิมพ์ ฉบับ วันที่นำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ฉะเชิงเทรานิวส์ เดือน เมษายน 2557 14 พฤษภาคม 2557
มุกดาหารนิวส์ เดือน เมษายน 2557 27 พฤษภาคม 2557
ภาคอีสาน วันที่ 11 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
คนรุ่นใหม่ วันที่ 15 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
นิวเสรีนคร วันที่ 16 เมษายน 2557 28 เมษายน 2557
เมืองเลยนิวส์ วันที่ 16-30 เมษายน 2557 14 พฤษภาคม 2557
ไทยนิวส์ วันที่ 17 เมษายน 2557 28 เมษายน 2557
พัทยานิวส์ วันที่ 20 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2557 14 พฤษภาคม 2557
โคราชคนอีสาน วันที่ 21-25 เมษายน 2557 14 พฤษภาคม 2557
ชนบทนิวส์ วันที่ 25 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2557 14 พฤษภาคม 2557
ภาคใต้โฟกัส วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
เพชรบุรณ์โพสต์ เดือน พฤษภาคม 2557 14 พฤษภาคม 2557
ไทยเสรี เดือน พฤษภาคม 2557 23 พฤษภาคม 2557
คนข่าว เดือน พฤษภาคม 2557 23 พฤษภาคม 2557
เซ้าท์เทิร์นนิวส์ เดือน พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
ประชาคม วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2557 14 พฤษภาคม 2557
พลังระยอง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2557 14 พฤษภาคม 2557
เสียงภูพาน วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
ยอดแหลมนิวส์ วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2557 14 พฤษภาคม 2557
ชายแดน วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
อ่างทองโพสต์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 2 พฤษภาคม 2557
ประชามติ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 14 พฤษภาคม 2557
เสียงมหาชน วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 14 พฤษภาคม 2557
ประชาไทย วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
ประชามติ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 23 พฤษภาคม 2557
สาริกา วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
นิวเสรีนคร วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 30 พฤษภาคม 2557
ประชามติ วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2557 27 พฤษภาคม 2557
หนองบัวลำภูนิวส์ วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2557 23 พฤษภาคม 2557
เนชั่นข่าวไท วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2557 28 พฤษภาคม 2557
ภาคใต้โฟกัส วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2557 5 มิถุนายน 2557

end faq


จัดทำโดยฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ 0-2207-3599