ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต

เขต 1 เชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
ที่ตั้งสำนักงาน ชั้น 2 อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนสพาร์ก 90 ถ. มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-203433-4 โทรสาร 053-271719
[แผนที่]
เขต 2 พิษณุโลก ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และพิจิตร
ที่ตั้งสำนักงาน ชั้น 4 อาคารไทยศิวารัตน์ 59/1 ถ.บรมไตรโลกนารถ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-252924 โทรสาร 055-252925
[แผนที่]
เขต 3 นครสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1045/2 ชั้น 3  ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร 056-221991-2
[แผนที่]
เขต 4 ขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย และขอนแก่น
ที่ตั้งสำนักงาน ชั้นที่ 3 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค11 ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 043-228338-9
[แผนที่]
เขต 5 อุบลราชธานี ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ
ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานพลังงานอุบลราชธานี (แห่งเดิม) ตั้งอยู่เลขที่ 130 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง อุบลราชธานี โทร 045-312280-1
[แผนที่]
เขต 6 นครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์
ที่ตั้งสำนักงาน 1318/1 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ 044-257888-9 โทรสาร 044-257892
[แผนที่]
เขต 7 สระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
ที่ตั้งสำนักงาน อาคารสำนักงานปั๊มปตท. 12 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 036-223048-9
[แผนที่]
เขต 8 ชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ที่ตั้งสำนักงาน ชั้นที่ 3 SHOPC1-3 อาคารสโมสร 139 หมู่ที่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-113487-9 โทรสาร 038-113486
[แผนที่]
เขต 9 กาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร
ที่ตั้งสำนักงาน 284/87 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-517505-7
[แผนที่]
เขต 10 ราชบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 6 ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง
ที่ตั้งสำนักงาน 49/4 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-328503-5
[แผนที่]
เขต 11 สุราษฎร์ธานี ครอบ คลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช และตรัง
ที่ตั้งสำนักงาน อาคารสำนักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 077-285312-3
[แผนที่]
เขต 12 สงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ที่ตั้งสำนักงาน มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 888 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 โทร 074-330-309-10
[แผนที่]
เขต 13 กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ที่ตั้งสำนักงาน 18/23 อาคาร WISH HOUSE ชั้น 1 หมู่ 10 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 โทร 02 5252544-5 โทรสาร :02 525-2504
[แผนที่]